การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

การแสดงผล

ระบบจะนับการแสดงผลของคำขอโฆษณาแต่ละรายการเมื่อโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการเริ่มดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของผู้ใช้ ซึ่งหมายถึงจำนวนหน่วยโฆษณา (สำหรับโฆษณาแบบคอนเทนต์) หรือคำค้นหา (สำหรับโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา) ที่โหลดโฆษณา

หมายเหตุเกี่ยวกับจำนวนการแสดงผล

Interactive Advertising Bureau (IAB) และ Media Ranking Council (MRC) ร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ตรวจสอบและอัปเดตมาตรฐานอุตสาหกรรมการวัดการแสดงผลอยู่เป็นระยะๆ โดยมีการแนะนำแนวทางเพื่อกำหนดวิธีนับการแสดงผลทั้งในรูปแบบและแพลตฟอร์มต่างๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา มาตรฐานในการนับการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์มีการพัฒนาขึ้น กล่าวคือ จากการนับการแสดงผลเมื่อมีการแสดงโฆษณาไปเป็นการนับการแสดงผลเมื่อโฆษณาเริ่มดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น โฆษณาเริ่มโหลดในหน้าเว็บ)

คำจำกัดความสรุปได้ดังนี้

  • การแสดงผลที่แสดง: จะนับการแสดงผลเมื่อเซิร์ฟเวอร์โฆษณาส่งโฆษณา (หรือ "แสดง") ให้ผู้เผยแพร่โฆษณา ครีเอทีฟโฆษณาอาจดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ อาจแสดงผลหรือไม่แสดงผล หรือผู้ใช้อาจจะดูหรือไม่ดูโฆษณาก็ได้
  • การแสดงผลที่ดาวน์โหลด: จะนับการแสดงผลหลังจากที่โฆษณาเริ่มดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของผู้ใช้แล้วเท่านั้น

เมตริก "การแสดงผล" ของ AdSense จะใช้คำจำกัดความที่ดาวน์โหลดสำหรับการแสดงผลทั้งหมด โปรดทราบว่าระบบจะใช้เมตริกที่ได้แสดงของมุมมองแอ็คทีฟเพิ่มเติมเพื่อกำหนดว่าผู้ใช้ดูการแสดงผลจริงๆ หรือไม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก