Visninger

Det telles en visning for hver annonseforespørsel der minst én annonse har begynt nedlastingen til brukerens enhet. Dette er antallet annonseenheter (for innholdsannonser) eller søkeord (for søkeannonser) det ble lastet inn annonser for.

Merknad om antall visninger

Interactive Advertising Bureau (IAB) og Media Rating Council (MRC), i samarbeid med andre bransjeorganer, gjennomgår og oppdaterer regelmessig bransjestandarder for måling av antall visninger. De anbefaler retningslinjer for å standardisere hvordan visninger telles på de forskjellige formatene og plattformene. Over tid har standardene for å telle en annonsevisning på nettet utviklet seg. Først ble det telt en visning når annonsen ble vist, og senere har det blitt endret til å telle en visning når annonsen har begynt nedlastingen til brukerens enhet (dvs. at annonsen har begynt å laste inn på en side).

Definisjonene er oppsummert nedenfor:

  • Visning: Det telles en visning når en annonse blir sendt (eller «vist») til en utgiver av annonsetjeneren. Annonsen kan bli lastet ned til brukerens enhet, gjengitt eller sett av brukeren, men det er ikke sikkert at dette er tilfelle.
  • Nedlastet visning: Det telles en visning kun etter at annonsen har begynt nedlastingen til brukerens enhet.

«Visninger»-målingen til AdSense bruker den nedlastede definisjonen for alle visninger. Merk at den komplementære beregningen for aktive visninger brukes til å avgjøre om brukerne faktisk ser på visningene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt