Приход за хиљаду приказа

Приход за хиљаду приказа је просечна зарада за хиљаду приказа.

Impression RPM = (Estimated earnings / Impressions) * 1000

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?