RPM for visninger

Visningsinntekter per tusen visninger (RPM) er de gjennomsnittlige inntektene per tusen visninger.

Impression RPM = (Estimated earnings / Impressions) * 1000

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt