Rozłączanie kont AdSense i Analytics

Aby wyłączyć raportowanie AdSense na koncie Analytics lub w przypadku połączenia niewłaściwego konta Analytics, możesz odłączyć konto AdSense od Analytics. Dane AdSense nie będą wówczas wysyłane do profili Analytics, a sekcja „AdSense” zniknie z raportów Analytics.

Zanim zaczniesz proces odłączania, upewnij się, że używasz loginu konta Google AdSense z dostępem administratora do konta AdSense lub uprawnieniami do edycji w usłudze Google Analytics.

Aby rozłączyć konta:

  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. Kliknij Konto.
  3. Kliknij Dostęp i autoryzacja, a następnie kliknij Integracja Google Analytics.
  4. Na stronie „Integracja Google Analytics” kliknij Odłącz obok konta Analytics, które chcesz odłączyć od konta AdSense. Otworzy się nowe okno i przejdziesz na konto Analytics.
  5. Na koncie Analytics kliknij Odłącz konto AdSense w prawym dolnym rogu strony.
    Twoje konta AdSense i Analytics są teraz rozłączone.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem