AdSense for games (AFG)

Hämta koden till en videotagg för AdSense for Games

Det är lätt att skapa annonstaggar för webbaserade spel med taggeneratorn för AdSense for Games.

Obs! Du kan ändra alla parametrar i taggen som du genererar manuellt. Du kan även lägga till valfria parametrar så att annonsen konfigureras som du vill. Mer information finns i AdSense for Games-taggparametrar för IMA3.
 1. Logga in på ditt AdSense-konto.
 2. Klicka på Annonser för Games.
 3. Ange en beskrivningswebbadress för videotaggen på sidan Hämta kod, till exempel http://www.simplevideoad.com/golf.html. Beskrivningswebbadressen brukar vara en webbplats som pekar på den plats där annonstaggen och spelet visas.
 4. Välj om videoannonsen är av typen Vanlig instream eller Överhoppningsbar.

  Du kan tilldela den valda annonstypen en längsta varaktighet.

 5. Bestäm en överlagringstyp. Du kan välja Text och/eller Bild.
 6. Ange om videopositionen är pre-roll, mid-roll eller post-roll.

  Om du väljer videoläget mid-roll kan du ange ett värde i sekunder.

 7. Välj videoannonsteknik:
  • Direct SDK: Om konfigurationen av annonsen är integrerad med Google IMA SDK.
  • IMA-adapter: Om konfigurationen av annonsen följer VAST- och VPAID 2 JS-standarderna.
 8. Kopiera och klistra in den kod som genereras i spelet (se till att den följer AdSense for Games policyerna).
  Exempel på Direct SDK-tagg

  https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video_text_image&client=ca-games-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=30000&adtest=on

  Exempel på IMA-adapter-tagg

  https://ima3vpaid.appspot.com/?adTagUrl=https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fad_type%3Dvideo_text_image%26client%3Dca-games-pub-4968145218643279%26videoad_start_delay%3D0%26description_url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%26max_ad_duration%3D30000%26adtest%3Don&type=js

  Tips! Nu kan du infoga den genererade koden i annonskonfigurationen för ditt webbaserade spel. Använd Video Suite Inspector om du vill testa den nya annonskoden.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt