อัตราการข้าม TrueView

เปอร์เซ็นต์การข้ามโฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร