การดู TrueView

จำนวนครั้งที่มีการดูโฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้จนเสร็จสิ้นหรือ 30 วินาที

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร