TrueView прикази

Број прегледа видео огласа које је могуће прескочити до краја или 30 секунди.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем