TrueView прикази

Број прегледа видео огласа које је могуће прескочити до краја или 30 секунди.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?