ดูถึงกึ่งกลาง

ควอร์ไทล์เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับวัดประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอโดยระบุเปอร์เซ็นต์ของวิดีโอที่ผู้ใช้ได้ดูไป จำนวนผู้ใช้ที่เห็นโฆษณาวิดีโอ 50% (ควอร์ไทล์ที่ 2)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร