อัตราการออกจากไซต์

เปอร์เซ็นต์การตอบกลับของโฆษณาที่ไม่เกิดการแสดงผล กล่าวคือการตอบกลับของโฆษณาหยุดลงโดยยังดำเนินกระบวนการไม่เสร็จสมบูรณ์

จำนวนการแสดงผล / จำนวนคำขอที่ตรงกัน *100
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร