ดูจนจบ

ควอร์ไทล์เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับวัดประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอโดยระบุเปอร์เซ็นต์ของวิดีโอที่ผู้ใช้ได้ดูไป จำนวนผู้ใช้ที่เห็นโฆษณาวิดีโอ 100% (ควอร์ไทล์ที่ 4)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร