ควอไทล์ที่ 3

ควอร์ไทล์เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับวัดประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอโดยระบุเปอร์เซ็นต์ของวิดีโอที่ผู้ใช้ได้ดูไป จำนวนผู้ใช้ที่เห็นโฆษณาวิดีโอถึง 75% (ควอร์ไทล์ที่ 3)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร