อัตราการหยุดกลางคัน

เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่ผู้ใช้หยุดดูวิดีโอกลางคันก่อนที่จะจบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร