Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Tốc độ phân phối

Tỷ lệ số lần quảng cáo video đã yêu cầu được trả về và bắt đầu phát.

Số lần hiển thị quảng cáo / Số lần yêu cầu quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4227430421200195996
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157