อัตราการแสดงโฆษณา

เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่มีการส่งกลับและเริ่มเล่นโฆษณาวิดีโอที่ขอ

จำนวนการแสดงโฆษณา / จำนวนคำขอโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร