VTR TrueView

Tỷ lệ lượt xem cho quảng cáo video có thể bỏ qua.

Lượt xem TrueView / Số lần hiển thị quảng cáo TrueView
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố