VTR TrueView

Tỷ lệ lượt xem cho quảng cáo video có thể bỏ qua.

Lượt xem TrueView / Số lần hiển thị quảng cáo TrueView
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?