ควอไทล์ที่ 1

ควอร์ไทล์เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับวัดประสิทธิภาพของโฆษณาวิดีโอโดยระบุเปอร์เซ็นต์ของวิดีโอที่ผู้ใช้ได้ดูไป จำนวนผู้ใช้ที่เห็นโฆษณาวิดีโอใน 25% แรก (ควอร์ไทล์ที่ 1)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร