Quảng cáo hộp đèn

Quảng cáo hộp đèn là loại quảng cáo có thể mở rộng có thể mở rộng thành kích thước rất lớn (lên đến 1000x600 pixel). Khi người dùng chọn tương tác với Quảng cáo hộp đèn (bằng cách di con trỏ chuột qua quảng cáo trong hai giây), quảng cáo sẽ mở rộng đến giữa trang của bạn. Khi quảng cáo được mở rộng, một lớp màu xám mờ phủ trên nền của trang, cung cấp cho người dùng trải nghiệm quảng cáo gần như toàn màn hình. Quảng cáo hộp đèn là định dạng tương tác cao và chỉ khả dụng trên Mạng hiển thị của Google (GDN).

Quảng cáo hộp đèn được phân phát dưới dạng quảng cáo bên thứ ba và được nhà cung cấp đa phương tiện được Google chứng nhận tạo ra cho các nhà quảng cáo hiển thị hình ảnh hàng đầu trong mạng của chúng tôi. Nhà quảng cáo trả tiền cho Quảng cáo hộp đèn trên cơ sở chi phí mỗi lần tương tác (CPE), điều này có nghĩa là bạn tạo thu nhập từ Quảng cáo hộp đèn khi người dùng chọn tương tác với các quảng cáo trên trang của bạn, tức là bằng cách di con trỏ chuột qua quảng cáo trong hai giây để mở rộng quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?