Tilpasning av annonser

Oversikt over annonsestørrelser

Vi har satt sammen tabellene nedenfor for å gjøre det lettere for deg å velge annonsestørrelser som passer best på sidene dine:

Annonsestørrelsene som gir best resultater
Andre annonsestørrelser som støttes
Regionale annonsestørrelser

Annonsestørrelsene som gir best resultater

Annonsestørrelse Beskrivelse Tekstannonser Bannerannonser Tekst- og bannerannonser for mobil
300 x 250

Se faktisk størrelse
Dette formatet kalles også «mellomstort rektangel». Mange annonsører har vanligvis en stor annonsebeholdning i dette formatet, noe som kan øke inntektene når både tekst- og bildeannonser er aktivert.

Formatet gir gode resultater når det bygges inn i tekstinnhold eller på slutten av artikler.
336 x 280

Se faktisk størrelse
Dette formatet kalles også «stort rektangel». Mange annonsører har vanligvis en stor annonsebeholdning i dette formatet, noe som kan øke inntektene når både tekst- og bildeannonser er aktivert.

Formatet gir gode resultater når det bygges inn i tekstinnhold eller på slutten av artikler.
 
728 x 90

Se faktisk størrelse
Dette formatet kalles også «leaderboard». Mange annonsører har vanligvis en stor annonsebeholdning i dette formatet, noe som kan øke inntektene når både tekst- og bildeannonser er aktivert. 

Formatet gir gode resultater hvis det plasseres over hovedinnholdet og på forumnettsteder.
 
300 x 600

Se faktisk størrelse
Dette formatet kalles noen ganger «halvside». Formatet gir annonsørene stor annonseplass å formidle budskapet sitt på, og brukerne kan oppmuntres til engasjement og interaksjon. 

300 x 600-formatet er én av annonsestørrelsene som har hatt størst vekst med tanke på antall visninger, noe som tyder på en trend der publisistene tilbyr mer visuelt virkningsfulle annonsestørrelser som foretrekkes av merkevareannonsører.
 
320 x 100

Se faktisk størrelse
Dette formatet kalles også «stort mobilbanner». Det kan brukes som et alternativ til formatene 320 x 50 og 300 x 250.

Disse annonsene er dobbelt så høye som standardstørrelsen «leaderboard for mobil».
   

Tilbake til toppen

Andre annonsestørrelser som støttes

Annonsestørrelse Beskrivelse Tekstannonser Bannerannonser Tekst- og bannerannonser for mobil
320 x 50 Dette formatet kalles også «leaderboard for mobil» og er en mobiloptimalisert bannerannonse.

Disse annonsene har vist seg å fungere godt som stort annonseformat for smarttelefoner, særlig når de plasseres nederst på siden.
   
468 x 60 Dette formatet blir også kalt «banner». Det passer i mindre felt der det ikke er plass til formatet 728 x 90 (leaderboard). 

Tilgangen på bannerannonser i denne annonsestørrelsen er imidlertid ofte begrenset, så det kan hende du ikke oppnår optimale resultater.
 
234 x 60 Dette formatet kalles også «halvbanner», og det passer på små annonseplasser.

På grunn av den begrensede størrelsen og den begrensede tilgangen på bannerannonser gir denne annonsestørrelsen vanligvis ikke like gode resultater som andre annonseformater.
 
120 x 600 Dette formatet kalles også «skyskraper» og får plass i smale annonsefelt der det ikke er plass til formatet 160 x 600 (bred skyskraper).

Tilgangen på tilgjengelige bannerannonser i denne annonsestørrelsen, er imidlertid mer begrenset, og det kan føre til at annonseresultatene ikke blir optimale.
 
120 x 240 Dette formatet kalles også «loddrett banner», og det passer i små annonsefelt. 

På grunn av den begrensede størrelsen og den begrensede tilgangen på bannerannonser gir denne annonsestørrelsen vanligvis ikke like gode resultater som andre annonseformater.
 
160 x 600 Dette formatet kalles også «bred skyskraper». Mange annonsører har vanligvis en stor annonsebeholdning i dette formatet, noe som kan øke inntektene når både tekst- og bildeannonser er aktivert. 

Formatet gir best resultat når det plasseres i sidefelt på nettsider.
 
300 x 1050 Dette formatet kalles også «portrett». Det er et merkevareorientert format som gir gode resultater når det plasseres ute til venstre eller høyre på siden, tydelig atskilt fra resten av innholdet. Dette formatet er enkelt å integrere i innholdet og oppsettet på de fleste nettsteder, og annonsører har mulighet til å lage engasjerende, kreativt innhold i denne annonseenheten.
Selv om etterspørselen fra annonsører etter større annonseformater stadig stiger, er beholdningen av tilgjengelige bannerannonser i denne annonsestørrelsen for øyeblikket begrenset.
 
970 x 90 Dette formatet kalles noen ganger «stort leaderboard». Det utvides til 970 x 415 og skyver alle andre sideelementer høflig nedover. Den første brukervisningen fører automatisk til at reklamen åpnes nedover. For alle etterfølgende visninger må brukeren klikke på annonsen for at reklamen skal åpnes nedover.

Denne størrelsen er ideell for visning av HD-innhold, for eksempel videoer, bilder, animasjoner og apper. 
 
970 x 250 Dette formatet blir også kalt «billboard». Det er et merkevareorientert format som gir gode resultater når det plasseres på en av de beste plasseringene på siden, for eksempel over hovedinnholdet.
Selv om etterspørselen fra annonsører etter større annonseformater stadig stiger, er beholdningen av tilgjengelige bannerannonser i denne annonsestørrelsen for øyeblikket begrenset.
 
250 x 250 Dette formatet kalles også «kvadrat» og får plass i mindre felt der det ikke er plass til de større rektanglene. 

Tilgangen på bannerannonser i denne annonsestørrelsen er imidlertid ofte begrenset, så det kan hende du ikke oppnår optimale resultater.
200 x 200 Dette formatet kalles også «lite kvadrat» og passer i mindre felt der det ikke er plass til de større rektanglene. 

Tilgangen på bannerannonser i denne annonsestørrelsen er imidlertid ofte begrenset, så det kan hende du ikke oppnår optimale resultater.
180 x 150 Dette formatet kalles «lite rektangel» og passer på mindre annonseplasser. 

På grunn av den begrensede størrelsen og den begrensede tilgangen på bannerannonser gir denne annonsestørrelsen vanligvis ikke like gode resultater som andre annonseformater.
 
125 x 125 Dette formatet blir også kalt «knapp», og det passer på små annonseplasser.

På grunn av den begrensede størrelsen og den begrensede tilgangen på bannerannonser gir denne annonsestørrelsen vanligvis ikke like gode resultater som andre annonseformater.
 
 

Tilbake til toppen

Regionale annonsestørrelser

Annonsestørrelsene nedenfor er bare tilgjengelige for AdSense-publisister i Armenia, Aserbajdsjan, Danmark, Finland, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Norge, Russland, Sverige, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan:
Annonsestørrelse Beskrivelse Tekstannonser Bannerannonser Tekst- og bannerannonser for mobil*
240 x 400 Dette formatet kalles også «vertikalt rektangel». Det er den mest populære annonsestørrelsen i Russland.  
980 x 120 Dette formatet kalles også «panorama». Det er den mest populære størrelsen i Sverige og Finland. Den kan også brukes som en erstatning i Norge.

Formatet gir gode resultater når det plasseres over hovedinnholdet.
 
250 x 360 Dette formatet kalles også «trippel bredskjerm». Det er den mest populære annonsestørrelsen i Sverige.

Det gir gode resultater når det plasseres langs sidefeltene på nettsider.
 
930 x 180 Dette formatet kalles også «toppbannerannonse». Det er en svært populær annonsestørrelse i Danmark.

Formatet gir gode resultater når det plasseres over hovedinnholdet.
 
580 x 400 Dette formatet kalles også «netboard». Det er en veldig populær størrelse i Norge.

Formatet gir gode resultater når det er innebygd i tekstinnhold.
 
Annonsestørrelsene nedenfor er bare tilgjengelige for AdSense-publisister i Polen:
Annonsestørrelse Beskrivelse Tekstannonser Bannerannonser Tekst- og bannerannonser for mobil*
750 x 300 Dette formatet blir også kalt «trippel billboard». Det er den tredje mest populære annonsestørrelsen i Polen. Dette formatet kan brukes som alternativ til formatet «dobbel billboard».  
750 x 200 Dette formatet blir også kalt «dobbel billboard». Det er den mest populære annonsestørrelsen i Polen.

Dette formatet gir gode resultater når det blir plassert ovenfor eller like nedenfor menyen på et nettsted.
 
750 x 100 Dette formatet blir også kalt «billboard». Det er en svært populær annonsestørrelse i Polen.

Dette formatet gir gode resultater både i merkevareannonsekampanjer og i annonsekampanjer basert på direkte respons.
 

*avanserte mobile enheter

Tilbake til toppen

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?