Nye annonsestiler

Vi jobber for tiden med endringer for å forbedre annonsestilene. Du kan være helt trygg på at disse endringene ikke vil påvirke de eksisterende annonsestilene dine.

Her er en oppsummering av endringene:

  • Nye forhåndsdefinerte Google-stiler
    Vi lanserer et nytt utvalg av forhåndsdefinerte annonsestiler som du kan bruke på nye og eksisterende annonseenheter. Se eksempler

  • Gamle forhåndsdefinerte Google-stiler
    Hvis du bruker de gamle forhåndsdefinerte annonsestilene våre, som for eksempel «Klassisk grå» eller «Hvit med høy kontrast», kommer disse til å være oppført sammen med de tilpassede annonsestilene dine. De gamle stilene er tilgjengelige for deg så lenge du bruker dem. Du må imidlertid være oppmerksom på at vi kommer til å fase dem ut gradvis, slik når du slutter å bruke en gammel annonsestil, kommer den ikke lenger til å være tilgjengelig for deg.

  • Annonseenhetsspesifikke stiler
    For å gjøre det enklere for deg å administrere annonseenhetsspesifikke stiler, dvs. annonsestiler som du har opprettet for individuelle annonseenheter, men ikke har lagret som tilpassede annonsestiler, kommer vi automatisk til å konvertere disse til tilpassede annonsestiler. De nye tilpassede annonsestilene vises enten som «Stil for » eller «Tilpasset stil », avhengig av om du har brukt stilen på én eller flere annonseenheter.
Vær oppmerksom på at du kan oppleve disse endringene noe annerledes, ettersom de lanseres trinn for trinn i løpet av de neste ukene.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?