Kênh

Tạo các loại vị trí đặt quảng cáo

Mặc dù chỉ bạn mới có thể quyết định cách tốt nhất để chia nhỏ khoảng không quảng cáo trên trang web của mình sao cho trang web thu hút nhiều nhà quảng cáo nhất, nhưng chúng tôi có một số đề xuất như sau:

  • Tạo một hệ phân cấp cho toàn bộ khoảng không quảng cáo trên trang web của bạn. Trước tiên, hãy chia khoảng không quảng cáo thành các danh mục dễ thấy và hợp lý nhất. Ví dụ: hãy bắt đầu với các mục khác nhau của trang web của bạn như Thể thao và Diễn đàn. Sau đó, chia nhỏ khoảng không quảng cáo tuỳ thuộc vào vị trí trang hoặc định dạng quảng cáo. Điều này sẽ rất hữu ích để theo dõi các mục đích cũng như phương pháp nhắm mục tiêu của nhà quảng cáo.
  • Bởi vì bạn có thể theo dõi từng đơn vị quảng cáo bằng cách sử dụng đến năm kênh tùy chỉnh khác nhau, nên bất kỳ đơn vị quảng cáo nào cũng có thể là một phần của năm vị trí đặt quảng cáo khác nhau do bạn quy định. Tận dụng tính năng này bằng cách chỉ định nhiều vị trí cho một đơn vị quảng cáo.
  • Phân đoạn khoảng không quảng cáo có giá trị nhất của bạn. Bằng cách tạo các vị trí cho các vị trí dễ thấy nhất trên trang web của bạn, chẳng hạn như trang chủ hoặc đầu trang, bạn có thể tăng khả năng cạnh tranh cho các không gian có giá trị cao hơn của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?