Trình thu thập thông tin

Trình thu thập thông tin, còn được gọi là trình thu thập dữ liệu hoặc rô bốt, là phần mềm mà Google sử dụng để xử lý và lập chỉ mục nội dung của trang web. Trình thu thập thông tin của AdSense truy cập trang web của bạn để xác định nội dung của trang web nhằm cung cấp quảng cáo có liên quan.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố