การชำระเงิน

ส่งข้อมูลภาษีสำหรับนิติบุคคลที่ยกเว้น (Disregarded Entity)

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มภาษี W9 โปรดดูให้แน่ใจว่าบรรทัด "ชื่อ" มีชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ที่คุณจะยื่นขอคืนภาษีรัฐบาลกลางให้ หมวดหมู่ภาษีรัฐบาลกลางและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีควรเชื่อมโยงกับชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายในบรรทัด "ชื่อ"

หากคุณเป็นบริษัทจำกัด (LLC) แบบมีสมาชิกรายเดียวซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้น บรรทัด "ชื่อ" ใน W9 ของคุณจะต้องเป็นชื่อเจ้าของ LLC (ที่จะยื่นขอคืนภาษีรัฐบาลกลาง) และไม่ใช่ชื่อธุรกิจ LLC หมวดหมู่ภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของ LLC แบบมีสมาชิกรายเดียวซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้นอาจมีลักษณะดังข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา/ผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีนี้โปรดเลือกหมวดหมู่ภาษีเป็นบุคคลธรรมดา/ผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว แล้วป้อน SSN
  • เจ้าของเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน โปรดป้อนหมวดหมู่ภาษีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน แล้วป้อน EIN
  • เจ้าของเป็นบริษัท LLC ที่ไม่ยกเว้น (เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท C หรือบริษัท S) โปรดป้อนหมวดหมู่ภาษีเป็น LLC แล้วป้อน EIN

เลือกข้อที่เหมาะสมกับกรณีของคุณแล้วส่งข้อมูลภาษี หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือ Internal Revenue Service (IRS)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว