Betalingen

Belastinggegevens indienen voor een buiten beschouwing gelaten entiteit

Bij het invullen van uw W9-belastingformulier moet u ervoor zorgen dat u op de regel 'Name' de officiële naam opgeeft van de entiteit waarvoor u een federale belastingaangifte indient. De federale belastingclassificatie en het ID-nummer van de belastingbetaler moeten zijn gekoppeld aan de officiële naam op de regel 'Name'.

Als uw bedrijf een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC) en een buiten beschouwing gelaten entiteit is, moet u op de regel 'Name' van uw W9-formulier de naam van de eigenaar van de LLC (die een federaal belastingformulier moet insturen) invullen, en niet de bedrijfsnaam van de LLC. Ten aanzien van de belastingclassificatie en het ID-nummer van de eigenaar van een eenpersoons-LLC die een buiten beschouwing gelaten entiteit is, is een van de volgende drie opties van toepassing:

  • De eigenaar is een natuurlijke persoon. In dit geval kiest u 'individual/sole proprietor' als belastingclassificatie en voert u het bijbehorende socialezekerheidsnummer (SSN) in.
  • De eigenaar is een rechtspersoon of een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Kies in dit geval 'corporation or partnership' als belastingclassificatie en voer het bijbehorende werkgeversidentificatienummer (EIN) in.
  • De eigenaar is een in beschouwing genomen LLC (dat wil zeggen: een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een 'C corporation' of een 'S corporation'). Kies in dit geval 'LLC' als belastingkwalificatie en voer het bijbehorende werkgeversidentificatienummer (EIN) in.

Selecteer de combinatie die op uw situatie van toepassing is, en dien uw belastinggegevens in. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met uw belastingadviseur of met de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service, IRS).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen