การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

VPAID

Interactive Advertising Bureau (IAB) ได้ให้คำจำกัดความของ VPAID (Video Player-Ad Interface Definition) ไว้ว่าเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้โฆษณาวิดีโอและเครื่องเล่นวิดีโอสามารถเชื่อมต่อกันได้ VPAID จะกำหนดสภาพแวดล้อมของเวลาในการทำงานที่เป็นแบบเดียวกันเพื่อให้เครื่องเล่นที่สอดคล้องสามารถยอมรับโฆษณาที่สอดคล้องจากบุคคลอื่นได้ เรียนรู้เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ IAB

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
6064819869070511218
true