VPAID

Bransjeorganisasjonen Interactive Advertising Bureau (IAB) definerer VPAID (Video Player-Ad Interface Definition, definisjon av avspillergrensesnitt for videoannonser) som en standard der det tillates interaksjon mellom videoannonser og videoavspillere. Ifølge VPAID defineres et enhetlig kjøretidsmiljø slik at en avspiller som er i overensstemmelse med definisjonen, kan godta alle gyldige annonser fra andre parter. Finn ut mer på IAB-nettstedet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt