ครึ่งหน้าล่าง

"ครึ่งหน้าล่าง" หมายถึงส่วนของหน้าที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้เมื่อเลื่อนหน้าลงเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร