Ikke synlig del av nettside

Den «ikke-synlige delen» av en nettside er den delen av siden som først blir synlig når brukeren ruller nedover.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?