Gỡ rối quảng cáo

Quảng cáo video không hiển thị

Trước tiên, hãy kiểm tra hai yêu cầu này:

Nếu bạn trả lời có cho cả hai câu hỏi này, trường hợp này có thể do các quảng cáo video hiện không được nhắm mục tiêu đến nội dung của bạn. Khi khoảng không quảng cáo video của chúng tôi tăng lên, bạn có thể thấy những quảng cáo này bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên trang web của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?