Riešenie problémov s reklamami

Videoreklamy sa nezobrazujú

V prvom rade skontrolujte splnenie týchto dvoch požiadaviek:

Ak ste odpovedali kladne na obe tieto otázky, problém môže byť v tom, že práve teraz nie sú na váš obsah zacielené žiadne videoreklamy. S rozširovaním inventára videoreklám by sa mali začať tieto reklamy zobrazovať na vašej stránke častejšie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?