Gỡ rối quảng cáo

Bật cookie và SSL trong trình duyệt của tôi

Để xem một số trang tài khoản AdSense, bạn sẽ cần phải bật cookie và Lớp cổng bảo mật (SSL). Ngoài ra, bạn sẽ cần phải bật JavaScript trong trình duyệt để xem quảng cáo Google và thực hiện các chức năng tài khoản khác. Để chỉnh sửa tùy chọn trình duyệt của bạn, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Google Chrome

  1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Khác sau đó Cài đặt.
  3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
  4. Trong phần "Bảo mật và quyền", nhấp vào Cài đặt nội dung.
  5. Nhấp vào Cookie.
  6. Hãy đảm bảo cài đặt Cho phép các trang web lưu và đọc dữ liệu cookie được bật.

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari

Xem xét và thực hiện theo hướng dẫn mà trình duyệt của bạn cung cấp:

Lưu ý rằng trình duyệt cũ hơn có thể yêu cầu các bước khác nhau để bật cookie và SSL; nếu các bước ở trên không có kết quả, bạn nên truy cập vào trình đơn Trợ giúp của trình duyệt để có hướng dẫn thích hợp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?