CPM มุมมองแอ็คทีฟ

ด้วยการเสนอราคาต่อการแสดงผลพันครั้งแบบมุมมองแอ็คทีฟ (CPM มุมมองแอ็คทีฟ) ผู้ลงโฆษณาจะเสนอราคาสำหรับการแสดงผลที่ได้แสดง 1,000 ครั้ง และจะจ่ายสำหรับการแสดงผลที่วัดแล้วว่าได้แสดงเท่านั้น ซึงการได้แสดงก็คืออย่างน้อย 50% ของโฆษณาได้แสดงบนหน้าจอเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งวินาที

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร