Obavijest

Svakako posjetite svoju AdSense stranicu na kojoj možete pronaći prilagođene informacije o svojem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

CPM aktivnog prikaza

Uz licitiranje cijene po tisuću pojavljivanja aktivnog prikaza (CPM aktivnog prikaza), oglašavači licitiraju na 1000 vidljivih pojavljivanja i plaćaju samo za pojavljivanja koja se mjere kao vidljiva, tj., kada je najmanje 50% oglasa prikazano na zaslonu na najmanje jednu sekundu.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Vaša AdSense stranica

Predstavljamo AdSense stranicu: novi resurs s prilagođenim informacijama i novim prilikama na vašem računu kako biste lakše uspjeli s AdSenseom.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik