CPM aktivnog prikaza

Uz licitiranje cijene po tisuću pojavljivanja aktivnog prikaza (CPM aktivnog prikaza), oglašavači licitiraju na 1000 vidljivih pojavljivanja i plaćaju samo za pojavljivanja koja se mjere kao vidljiva, tj., kada je najmanje 50% oglasa prikazano na zaslonu na najmanje jednu sekundu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?