Raporlar

Raporlarda Aktif Görüntüleme verileri

Aktif Görüntüleme, AdSense tarafından yayınlanan reklamların görüntülenebilirliğini izleyen, Google'a ait reklam görüntülenebilirliği ölçümü çözümüdür. Görüntülenebilirlik, reklamın bir kullanıcı tarafından gerçekten görülmüş olma ihtimalini belirlemeye yardımcı olur. Bir reklam, kapladığı alanın en az %50'si ekranda minimum bir saniye gösteriliyorsa görüntülenebilir sayılır (bunlar Interactive Advertising Bureau (IAB) standartlarına göre minimum ölçütlerdir). İki önemli faktör şunlardır: (a) ekranda görüntülenebilir bir alanda reklamın ne kadarlık bir kısmının göründüğü ve (b) reklamın söz konusu kısmının ne süreyle görünür durumda kaldığı.

Görüntülenebilirliği ölçmek, yayıncıların ve reklamverenlerin bir gösterimin değerini hesaplamasına yardımcı olur. Bir yerleşimin web sayfasının alt kısmında yer aldığını varsayalım. Kullanıcıların alt kısmını görmek için sayfayı aşağı kaydırmaları gerekiyorsa, sayfadan ayrılmadan önce reklamı görmeyebilirler. Yine de, geniş bir ekranı olan bir kullanıcı söz konusu olduğunda, sayfanın tamamı görüntülenebilir alanda görünebilir. Bu, reklamın da görünür olduğu anlamına gelir. Her iki senaryo da gösterim olarak sayılır. Ancak, bir reklamın kullanıcıya gerçekten görünür olup olmadığını yalnızca görüntülenebilirlik ölçümü izler.

Raporlarda Aktif Görüntüleme verilerinden yararlanarak, Görüntülü Reklam Ağı envanterinizin uzun vadeli değerini yükseltebilirsiniz. Örneğin, TBM teklifi türündeki gösterimler için, Aktif Görüntüleme verileri, bir kullanıcının reklamınızı tıklama olasılığının ne olduğuyla ilgili size daha fazla bilgi verir. Sonuçta, tıklanmaları için reklamlarınızın görüntülenmesi gerekir. Bu veriler, reklamlarının gerçekten görülme şansının olduğunu bilmek isteyen ve görüntülenebilir gösterimler karşılığında genelde daha yüksek BGBG tutarları ödeyen marka reklamverenleri için reklam envanterinizin cazibesini de artırır. Bunlara ek olarak, Aktif Görüntüleme verileri, hangi reklam birimlerinizin veya sitenizin hangi alanlarının en yüksek ve en düşük görüntülenebilirlik oranlarına sahip olduğu ve görüntülenebilirliği yükseltme konusunda çabalarınızı hangi noktalara yoğunlaştırmanız gerektiği (ör. Reklam birimleri veya Özel kanal raporlarınıza bakarak) ile ilgili bilgiler de sağlar.

Aktif Görüntüleme verilerinin yalnızca normal İçerik için AdSense (İİA), Video için AdSense (VİA) ve Oyunlar için AdSense (OİA) reklam birimlerindeki gösterimleri içereceğini belirtmek isteriz. Bu veriler, bağlantı birimlerine ilişkin verileri veya Google Ad Manager'daki dinamik ayırma verilerini içermez.

Aktif Görüntüleme verilerine erişmek için, ana grafik bölümünün üst kısmında bulunan “Aktif Görüntülemeler” metrik ailesi sekmesinde bulabileceğiniz aşağıdaki raporlama metriklerini kullanın:

  • Aktif Görüntüleme Ölçülebilirliği: Aktif Görüntüleme ile ölçülebilen gösterimlerin tüm gösterimler içindeki yüzdesi.

    Bir reklam Aktif Görüntüleme içerse bile, bazı faktörler etiketin verileri yakalamasını engelleyebilir. Örneğin, bir yayıncı reklam etiketi alanlar arası bir Iframe'e yerleştirilirse, görüntülenebilirliği ölçülebilir olmayabilir. Aynı şekilde, bir reklamın yedek resmi gösteriliyor veya varsayılan reklam yayınlanıyorsa gösterim ölçülebilir sayılmaz. Bu metrik yalnızca normal İçerik için AdSense, Video için AdSense ve Oyunlar için AdSense reklam birimlerindeki gösterimleri içerir. Bağlantı birimlerine ilişkin verileri veya Google Ad Manager'daki dinamik ayırma verilerini içermez.

  • Aktif Görüntüleme Görüntülenebilirliği: tüm ölçülebilir gösterimler içinde görüntülenebilen gösterimlerin yüzdesi.

    Yalnızca ölçülebilir reklamların görüntülenebilirlik ölçütlerini karşıladığı teyit edilebileceği için, tüm görüntülenebilir reklamlar ölçülebilir. Sitenizdeki reklamların 100 ölçülebilir gösterim elde ettiğini varsayalım. Başka bir deyişle, Aktif Görüntüleme etiketlerinin görüntülenebilirliği ölçebildiği 100 gösterim gerçekleşmiştir. 100 gösterimin yalnızca 10 tanesi görüntülenebilir olarak ölçüldüyse sitenin Aktif Görüntüleme Görüntülenebilirliği %10'dur. Bu metrik yalnızca normal İçerik için AdSense, Video için AdSense ve Oyunlar için AdSense reklam birimlerindeki gösterimleri içerir. Bağlantı birimlerine ilişkin verileri veya Google Ad Manager'daki dinamik ayırma verilerini içermez.

  • Ortalama Görüntülenebilirlik Süresi: Reklam piksellerinizin en az %50'sinin ekranda görünür olduğu ortalama süre (saniye cinsinden).

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?