Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Отчети

Данни от Активно показване при отчитането

Активно показване е решение на Google за измерване на видимостта на рекламите, което проследява видимостта на показваните от AdSense реклами. Видимостта помага да се определи колко вероятно е реклама действително да бъде видяна от потребител. Реклама се отчита като видима, ако поне 50% от площта й се показва на екрана за поне една секунда (минималните изисквания според стандартите на Бюрото за интерактивна реклама (IAB). Два важни фактора са (а) каква част от рекламата се показва на видимо място на екрана и (б) колко дълго тази част от нея остава видима.

Измерването на видимостта помага на издателите и рекламодателите да оценят стойността на една импресия. Да разгледаме например разположение в долната част на уеб страница. Ако потребителят трябва да превърти надолу, за да види долната част на страницата, може да не види рекламата, преди да напусне страницата. Но за потребител с голям екран цялата страница може да e видима, т.е. рекламата също. И в двата случая се отчитат импресии, но само видимостта проследява дали рекламата в действителност е била видима за потребителя.

Можете да използвате данните от Активно показване при отчитането да повишите дългосрочната стойност на рекламните си места в дисплейната мрежа. Например за импресии с оферта от типа CPC данните от Активно показване Ви дават повече информация за това, колко вероятно е потребител да кликне върху рекламата Ви. Все пак те трябва да бъдат виждани и кликвани. Тази функция подобрява атрактивността на рекламните Ви места за рекламодатели, налагащи на търговски марки, които искат да знаят, че рекламите им в действителност имат шанс да бъдат видяни, и които обикновено плащат по-високи RPM за видими импресии. Освен това данните от Активно показване предоставят статистика за това, кои от рекламните Ви елементи или зони на сайта Ви имат най-високи и най-ниски нива на видимост и накъде трябва да насочите усилията си, за да подобрите видимостта, напр. като преглеждате отчетите си за рекламните елементи или персонализираните канали.

Имайте предвид, че данните от Активно показване включват само импресии от обикновените рекламни елементи от AdSense за съдържание (AFC), AdSense за видео (AFV) и AdSense за игри (AFG), без да включват данни от елементите с връзки или от динамичното разпределение в Google Ad Manager.

За достъп до данните от Активно показване използвайте следните отчетни показатели, които ще намерите в раздела с групи показатели „Активни показвания“ над областта на главната графика:

  • Измерими с Активно показване: Процентът импресии, измерими с Активно показване, спрямо общия брой импресии.

    Дори когато реклама има Активно показване, някои фактори могат да попречат на маркера да събере данни. Ако например рекламният маркер на издателя е разположен във вложена рамка на няколко домейна, видимостта му не може да се измери. Освен това, когато се показва резервното изображение на реклама или реклама по подразбиране, импресията не се отчита като измерима. Този показател включва само импресии от обикновените рекламни елементи от AdSense за съдържание, AdSense за видео и AdSense за игри, без да включва данни от елементите с връзки или данни от динамичното разпределение в Google Ad Manager.

  • Показвани от Активно показване: Процентът видими импресии спрямо всички измерими импресии.

    Всички видими реклами са измерими, тъй като не може да се потвърди, че реклама е отговорила на критериите за видимост, освен ако не може да се измери. Да приемем например, че рекламите на сайта Ви са имали 100 измерими импресии. Това означава, че е имало 100 импресии, при които маркерите на Активно показване са успели да измерят видимостта. Ако само 10 от тези 100 импресии са измерени като видими, то сайтът ще има 10% видимост, измерена от Активно показване. Този показател включва само импресии от обикновените рекламни елементи от AdSense за съдържание, AdSense за видео и AdSense за игри, без да включва данни от елементите с връзки или данни от динамичното разпределение в Google Ad Manager.

  • Средна продължителност на видимост: Средната продължителност от време (в секунди), през което поне 50% от пикселите на рекламата Ви са били видими на екрана.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
18225358928973140938
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
157