Chế độ xem đang kích hoạt có thể xem

Phần trăm hiển thị có thể xem trong số tất cả các lần hiển thị có thể đo lường. Chỉ số này chỉ bao gồm số lần hiển thị từ đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung, AdSense cho video và AdSense cho trò chơi thông thường, không bao gồm dữ liệu từ đơn vị liên kết hoặc dữ liệu từ phân bổ động trong Google Ad Manager. Tìm hiểu thêm

Tất cả quảng cáo có thể xem đều có thể đo lường, bởi vì bạn không thể xác nhận rằng quảng cáo đã đáp ứng tiêu chí cho khả năng xem trừ khi quảng cáo có thể được đo lường. Ví dụ: giả sử quảng cáo trên trang web của bạn có 100 hiển thị có thể đo lường. Điều đó có nghĩa là đã có 100 lần hiển thị mà thẻ Chế độ xem đang kích hoạt đã có thể đo lường khả năng xem. Nếu chỉ có 10 trong số 100 lần hiển thị đó được đo lường dưới dạng có thể xem, thì trang web sẽ có 10% Khả năng xem chế độ xem đang kích hoạt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố