Vidljivi aktivni prikaz

Postotak pojavljivanja koja su vidljiva u odnosu na sva mjerljiva pojavljivanja. Ovaj mjerni podatak uključuje samo pojavljivanja uobičajenih oglasnih jedinica AdSensea za sadržaj, AdSensea za videosadržaj i AdSensea za igre. Ne uključuje podatke jedinica veza niti podatke dinamičke dodjele na usluzi Google Ad Manager. Saznajte više

Svi vidljivi oglasi mjerljivi su jer ne možete potvrditi da je oglas ispunio kriterije vidljivosti ako ga se ne može izmjeriti. Na primjer, pretpostavimo da su oglasi na vašoj web-lokaciji imali 100 mjerljivih pojavljivanja. To znači da je ostvareno 100 pojavljivanja u kojima su oznake aktivnog prikaza mogle izmjeriti vidljivost. Da je samo 10 od tih 100 pojavljivanja izmjereno kao vidljivo, web-lokacija bi imala 10% vidljivosti aktivnog prikaza.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?