Chế độ xem đang kích hoạt có thể đo lường

Phần trăm hiển thị có thể đo lường với Chế độ xem đang kích hoạt trong tổng số lần hiển thị. Chỉ số này chỉ bao gồm số lần hiển thị từ đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung, AdSense cho video và AdSense cho trò chơi thông thường, không bao gồm dữ liệu từ đơn vị liên kết hoặc dữ liệu từ phân bổ động trong Google Ad Manager. Tìm hiểu thêm

Ngay cả khi quảng cáo có Chế độ xem đang kích hoạt, một số yếu tố có thể ngăn chặn thẻ thu thập dữ liệu. Ví dụ: nếu thẻ quảng cáo của nhà xuất bản được đặt trong iframe tên miền chéo, không thể đo lường khả năng xem của thẻ. Ngoài ra, khi hình ảnh dự phòng của quảng cáo hiển thị hoặc quảng cáo mặc định phân phát, hiển thị không được tính là có thể đo lường.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố