การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

มุมมองแอ็กทีฟที่วัดได้

เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่สามารถวัดได้ด้วยมุมมองแอ็กทีฟ โดยเทียบกับจำนวนการแสดงผลทั้งหมด เมตริกนี้รวมเฉพาะการแสดงผลจากหน่วยโฆษณา AdSense สำหรับเนื้อหา, AdSense for Video และ AdSense for Games ปกติ โดยไม่ได้รวมข้อมูลจากหน่วยลิงก์ หรือข้อมูลจากการจัดสรรแบบไดนามิกใน Google Ad Manager เรียนรู้เพิ่มเติม

แม้ว่าโฆษณาจะมีมุมมองแอ็กทีฟ แต่ปัจจัยบางอย่างอาจส่งผลให้แท็กไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น หากแท็กโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณาถูกวางไว้ใน iframe ข้ามโดเมน ระบบอาจไม่สามารถวัดความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาได้ เช่นเดียวกัน เมื่อรูปภาพสำรองของโฆษณาได้แสดงขึ้นหรือโฆษณาเริ่มต้นได้แสดงขึ้น ระบบจะไม่นับการแสดงผลว่าสามารถวัดได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
10893967119476542250
true