Felsökning av annonser

Samma annonser visas på din sida

Google AdSense hämtar annonser från annonsprogrammet Google Ads och visar dem på dina sidor. Även om antalet annonsörer i Google Ads-programmet hela tiden växer kan det hända att vi just nu bara har ett begränsat antal annonser som är inriktade mot innehållet på en specifik sida. Det här kan leda till att färre annonser än önskat visas eller att få annonser roterar på webbplatsen.

Dessutom kan annonsörerna lägga bud på och vinna flera annonsenheter på samma sida i annonsauktionen. Dina besökare kan se identiska annonser från samma annonsör på dina sidor. Anta till exempel att du har placerat två annonsenheter på sidan. Beroende på hur auktionen slutar kan samma annonser visas i båda annonsenheterna. Det gör att din webbplats har tillgång till så mycket annonsutrymme som möjligt vilket ökar värdet för dig, dina användare och annonsörerna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?