Chia sẻ doanh thu

Mỗi nhà xuất bản AdSense nhận được phần trăm giá đóng phiên đấu giá cho quảng cáo trên trang web của họ. Phần trăm này được biết đến như là chia sẻ doanh thu và được hiển thị bên trong tài khoản AdSense của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố