Quảng cáo hiển thị hình ảnh

Quảng cáo hiển thị hình ảnh là quảng cáo đồ họa được cung cấp trong một số định dạng quảng cáo. Bạn có thể xem một số ví dụ về quảng cáo hiển thị hình ảnh trên trang Quảng cáo hiển thị hình ảnh ví dụ của chúng tôi.

Để quảng cáo hiển thị hình ảnh xuất hiện trên các trang của mình, bạn cần phải chọn tham gia hiển thị quảng cáo hiển thị hình ảnh trên không gian quảng cáo của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?