IFRAME

IFRAME เป็นแท็ก HTML สำหรับใช้ในการออกแบบหน้าเว็บที่จะแสดงหน้าเว็บในเฟรมที่อยู่ภายในอีกหน้าเว็บหนึ่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว