Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Bộ nhớ cache của trình duyệt

Bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn là một hồ sơ tạm thời các hoạt động internet của bạn, bao gồm hình ảnh, âm thanh và nội dung tải xuống, nghĩa là bộ nhớ này được lưu trữ trong một tệp trong máy tính của bạn trong một thời gian ngắn. Xóa bộ nhớ cache có thể giúp việc truy cập vào một số chức năng AdSense được dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính