Bộ nhớ cache của trình duyệt

Bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn là một hồ sơ tạm thời các hoạt động internet của bạn, bao gồm hình ảnh, âm thanh và nội dung tải xuống, nghĩa là bộ nhớ này được lưu trữ trong một tệp trong máy tính của bạn trong một thời gian ngắn. Xóa bộ nhớ cache có thể giúp việc truy cập vào một số chức năng AdSense được dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố