Cookie

Vì mục đích internet, cookie là những tệp văn bản nhỏ được tải xuống máy tính của người dùng, có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin và tùy chọn của người dùng. Nhiều trang web sử dụng cookie để tùy chỉnh và cải thiện chức năng ở các lần truy cập lặp lại đến một trang web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?