ราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC)

ราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) คือจำนวนเงินที่คุณได้รับในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาของคุณ ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้กำหนด CPC สำหรับโฆษณาใดๆ โดยผู้ลงโฆษณาบางรายอาจเต็มใจที่จะจ่ายเงินต่อคลิกมากกว่าผู้ลงโฆษณารายอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร