Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

CTR của quảng cáo

Đối với quảng cáo chuẩn, tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo được tính bằng cách lấy số lượt nhấp quảng cáo chia cho số lượt hiển thị quảng cáo riêng lẻ.

CTR của quảng cáo = Số lần nhấp / Số lần hiển thị quảng cáo

Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn nhận được 5 lượt nhấp trong số 1.000 lượt hiển thị quảng cáo, thì CTR của quảng cáo đó sẽ là 0,5%.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính