คลิก

สำหรับโฆษณาแบบเนื้อหามาตรฐาน เราจะนับการคลิกเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณา

สำหรับหน่วยลิงก์ เราจะนับการคลิกเมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณาในหน้าเว็บของโฆษณา หลังการเลือกลิงก์ในหน่วยลิงก์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร