โค้ดโฆษณา

เป็น HTML ที่วางในหน้าเว็บของเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้เผยแพร่โฆษณาที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น ทำให้โฆษณาสามารถแสดงบนหน้าเว็บนั้นได้ตามรูปแบบโฆษณาที่กำหนด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร